přihlášení

Materiály pro environmentální aplikace

Aktuality:

On March 2, 2021, it will take place at VŠB-TUO On-line International conference NKMEA. You can find more information in the invitation and program of the seminar  here

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007399

Poskytovatel: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR
Zdroj financování projektu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva č. 02_17_048 pro Předaplikační výzkum pro ITI v prioritní ose 1 OP