přihlášení

Klíčové aktivity projektu

  1. Realizace VZ
  2. Experimentální ověření prakt. uplatnění výsledků
  3. Realizace spol. aktivit partnerů
  4. Rozvoj spolupráce mezi výzkumnými týmy a aplikační sférou
  5. Aktivity vedoucí k šíření výsledků
  6. Pořízení infrastruktury
  7. Řízení projektu