přihlášení

Cílové skupiny

Pracovníci výzkumných organizací

Primární cílovou skupinou projektu jsou pracovníci institucí realizujících projekt.
Cílovou skupinu lze úžeji definovat jako vědecké pracovníky výzkumných záměrů předkládaného projektu a nové členy týmu, kteří nastoupí v rámci předkládaného projektu.

Studenti VŠ

Studenti doktorských studijních programů jsou nedílnou součástí všech výzkumných týmů v instituci žadatele, ale i partnerů projektu. Vzhledem k zaměření projektu se očekává zapojení především studentů doktorských studijních programů Aplikovaná fyzika a Nanotechnologie na VŠB-TUO a doktorského studijního programu Ekologie a ochrana prostředí na UJEP.