Experimentální ověření

VZ1: Experimentální ověřování možného praktického uplatnění výzkumných výsledků bude řešeno ve spolupráci se Státním ústavem jaderné, chemické a biologické ochrany (testy na rozklad retardérů hoření, dekontaminace povrchů zasažených cytostatiky), Vojenským výzkumným ústavem (degradační účinnost vůči bojovým chemickým látkám) a TU Liberec (imobilizace reaktivních sorbentů na tzv. smart samoodmořovacích textiliích). Na základě experimentálního ověření budou vybrány sorbenty s největším aplikačním potenciálem, které budou dále testovány při odstraňování vybraných typů polutantů.

VZ2: Možné praktické uplatnění výzkumných výsledků bude experimentálně ověřeno ve spolupráci s dalšími institucemi, např. BorsodChem MCHZ, s.r.o., Třinecké železárny, ArcelorMittal Ostrava a.s., případně zahraniční partner, který v minulosti o výsledky odstraňování polutantů z odpadních vod projevil zájem (Italveco, Miláno, Itálie). Po kritickém zhodnocení laboratorních experimentů budou vybrány sorbenty s největším aplikačním potenciálem (vysoká sorpční kapacita, jednoduchá a levná příprava).: Možné praktické uplatnění výzkumných výsledků bude experimentálně ověřeno ve spolupráci s dalšími institucemi, např. BorsodChem MCHZ, s.r.o., Třinecké železárny, ArcelorMittal Ostrava a.s., případně zahraniční partner, který v minulosti o výsledky odstraňování polutantů z odpadních vod projevil zájem (Italveco, Miláno, Itálie). Po kritickém zhodnocení laboratorních experimentů budou vybrány sorbenty s největším aplikačním potenciálem (vysoká sorpční kapacita, jednoduchá a levná příprava).

VZ3: Ověření praktického uplatnění výzkumných výsledků bude vázáno ve všech případech optických SPR senzorů k detekci konkrétního polutantu. Z hlediska budoucího uplatnění v praxi půjde o ověřování následujících výzkumných parametrů: měřicího oboru, pracovního bodu, typu mobilní varianty vybavení v případě optického SPR senzoru a minimálního obsahu analytu v případě vláknového SPR senzoru u konkrétního polutantu.

Vzhledem k lokalizaci projektu, předpokládáme spolupráci s OOŽP statutárního města Ostrava.
V rámci řešení projektu bude podána 1 mezinárodní a 2 národní patentové přihlášky. Rozdělení práv duševního vlastnictví mezi partnery bude zakotveno smluvně v rámci partnerské smlouvy.

Předpokládané zahájení aktivity: 1. 10. 2018
Předpokládané ukončení aktivity: 31. 3. 2021