přihlášení

Kontaktní osoby

VŠB TU-Ostrava

Garant projektu / vedoucí VZ 1:
prof. RNDr. Dr. Jiří Luňáček, tel.: +420 597 324 111, e-mail: jiri.lunacek(zavinac)vsb.cz

Vedoucí VZ 2:
prof. Ing. Jana Seidlerová, CSc., tel.: 597 321 549, e-mail: jana.seidlerova(zavinac)vsb.cz

Vedoucí VZ 3:
doc. RNDr. Petr Hlubina, CSc., tel.: 597 323 134, e-mail: petr.hlubina(zavinac)vsb.cz


Projektový manažer:
Ing. Marcela Haluzová, tel.: +420 597 329 192, e-mail: marcela.haluzova(zavinac)vsb.cz

Finanční manažer:
Ing. Lucie Zlochová, tel: 596 999 200, e-mail:lucie.zlochova(zavinac)vsb.cz


Partner ÚFM AV ČR:

Ing. Yvonna Jirásková, Ph.D., tel.: 532 290 446, e-mail:jirasko(zavinac)ipm.cz

Partner UJEP

prof. Ing. Pavel Janoš, CSc., tel.: 475 284 148, e-mail:pavel.janos(zavinac)ujep.cz

Partner BC AV ČR

prof. Ing. Ivo Šafařík, DrSc., tel.: 387 775 627, e-mail: ivosaf(zavinac)yahoo.com