přihlášení

Realizace VZ

Cílem této klíčové aktivity bude realizace výzkumných záměrů v oblasti vývoje, přípravy, optimalizace přípravy a testování použitelnosti speciálních kompozitních materiálů schopných detekovat, respektive odstranit nebezpečné látky ve vodě, ovzduší, půdě a průmyslových provozech.

Výzkumné aktivity k dosažení uvedeného cíle lze stručně rozdělit na několik částí v podstatě shodných pro všechny tři výzkumné záměry: