Řízení projektu

Garant projektu reprezentuje projekt a je zodpovědný za jeho řízení. Za realizaci projektu po administrativní a finanční stránce je zodpovědný projektový manažer žadatele, který vede administrativní tým, navrhuje jeho složení a koordinuje činnosti s ohledem na administrativní a finanční řízení projektu. V čele výzkumných záměrů stojí jejich vedoucí, kteří jsou zodpovědní za plnění naplánovaných cílů a indikátorů v rámci svého výzkumného záměru. Na začátku projektu proběhne úvodní setkání členů realizačního týmu, kde se představí a případně upřesnění časový harmonogram jednotlivých aktivit projektu, způsoby komunikace a zodpovědnosti za dílčí úkoly. Součástí bude také seznámení odborného týmu s administrativními náležitostmi projektu a systémem vnitřní kontroly. Současně budou určeny termíny pravidelných setkání garanta projektu s vedoucími jednotlivých záměrů a s projektovým manažerem za účelem optimalizace řízení projektu a kontroly plnění jednotlivých aktivit projektu.

Administrativní řízení bude zajištěno administrativními týmy žadatele a partnerů, kteří mají dlouhodobé zkušenosti s řízením projektů financovaných z ESIF fondů již z předcházejícího programového období (OP VaVpI). Administrativní tým bude veden projektovým manažerem, který bude odpovědný garantovi projektu za celkové administrativní řízení projektu. V rámci administrativního týmu mu budou podléhat finanční manažer, administrátor a specialista veřejných zakázek.

Předpokládané zahájení aktivity: 1. 4. 2018
Předpokládané ukončení aktivity: 31. 3. 2021