přihlášení

Rozvoj spolupráce mezi výzkumnými týmy a aplikační sférou

V průběhu realizace projektu bude projektový tým navazovat a rozvíjet spolupráci s potenciálními zájemci z aplikační oblasti ostravské aglomerace, např. různými bezpečnostními složkami působícími na území ostravské aglomerace (hasiči, zdravotnická záchranná služba, policie, apod.). To přispěje k optimalizaci navržených postupů, možnosti testování připravených sorbentů, resp. senzorů a zpětné vazby při dalším směřování výzkumu.

Výzkumný tým spolupracuje s příhraničním partnerem v Polsku (Institut fyziky, Slezská univerzita v Katowicích) a průmyslovými partnery. Úspěšné testování nových sorbentů pro odstranění některých plynných polutantů vznikajících v metalurgickém průmyslu může otevřít spolupráci s průmyslovými podniky v sousedním Polsku.

V průběhu řešení projektu plánujeme uspořádat na VŠB-TUO jeden workshop se zástupci aplikační sféry a na konci projektu v roce 2021 pak mezinárodní konferenci, kde budou pozváni jak zástupci vědecko-výzkumné obce, tak potenciální zájemci z aplikační sféry, aby se seznámili s průběhem řešení a výsledky projektu.

Předpokládané zahájení aktivity: 1. 4. 2019
Předpokládané ukončení aktivity: 31. 3. 2021