přihlášení

Workshop

Seznam uskutečněných akcí:

Ve dnech 2. – 3. 12. 2019
na VŠB – TUO, Centrum nanotechnologií, proběhl společný workshop projektu
Nové kompozitní materiály pro enviromentální aplikace a projektu
Rozvoj bezpečnostně technologického klastru
. Pozvánka zde a program ke stažení zde.