On-line International conference NKMEA

On March 2, 2021, it will take place at VŠB-TUO On-line International conference NKMEA. You can find more information in the invitation and program of the seminar here.


Seznam uskutečněných akcí:

Ve dnech 2. – 3. 12. 2019 proběhl na VŠB-TUO společný workshop projektu Nové kompozitní materiály pro enviromentální aplikace a projektu Rozvoj bezpečnostně technologického klastru. Pozvánka zde a program ke stažení zde.

Dne 27. března 2019 proběhl na VŠB-TUO Vědecko – výzkumný seminář. Bližší informace najdete v pozvánce a programu semináře.