přihlášení

Workshop

Seznam uskutečněných akcí:

Ve dnech 2. – 3. 12. 2019 proběhl na VŠB – TUO,
Centrum nanotechnologií, společný workshop projektu
Nové kompozitní materiály pro enviromentální aplikace a projektu
Rozvoj bezpečnostně technologického klastru
. Pozvánka zde a program ke stažení zde.


Dne 27. března 2019 proběhl na VŠB – TU Ostrava v nové aule
Vědecko – výzkumný seminář
. Bližší informace najdete v pozvánce a programu semináře.